ال‍ع‍لاق‍ات‌ ال‍دولیه‌ فی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ الاس‍لامی

ال‍ع‍لاق‍ات‌ ال‍دولیه‌ فی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ الاس‍لامی

36,000 تومان

Product Description

book-preview

نویسنده

ع‍ارف‌ خ‍لیل اب‍و عید

محل نشر

عمان

ناشر

دارال‍ن‍ف‍ائ‍س‌

تاریخ نشر

1386

تعداد صفحه

312

فیپا

اب‍و عید، ع‍ارف‌ خ‍لیل، ال‍ع‍لاق‍ات‌ ال‍دولیه‌ فی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ الاس‍لامی، ع‍م‍ان‌، دارال‍ن‍ف‍ائ‍س‌، ۱۳۸۶، ۳۱۲ صفحه.