الهی نامه عطار

الهی نامه عطار

48,000 تومان

نویسنده

محمد بن ابراهیم عطار به ویراستاری محمد رضا شفیعی کدکنی

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

1392

تعداد صفحه

906

تعداد چاپ

ششم

فیپا

عطار، محمد بن ابراهیم، الهی نامه عطار، به ویراستاری محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن، چاپ ششم ۱۳۹۲، ۹۰۶ صفحه.