الهیات اگزیستانسیالیستی (مقایسه هیدگر و بولتمان)

الهیات اگزیستانسیالیستی (مقایسه هیدگر و بولتمان)

34,000 تومان

توضیحات محصول

book-preview

 

پرسش از ربط و نسبت میان الهیات و تفکر فلسفی همواره پرسشی مهم و اساسی هم برای الهی دانان و هم فیلسوفان بوده است. تاریخ ادیان چه ادیان توحیدی و چه غیر توحیدی نشان می دهد که همواره الهی دانان برای دفاع و تبیین آموزه های دینی خود از مفاهیم و اصطلاحات و امکانات تفکر فلسفی روزگار خود بهره جسته اند، و باید گفت تا حدودی نیز در هدف دفاعی خود موفق بوده اند. با این حال الهیاتی که بخواهد از امکانات فلسفی در جهت هدف دفاعی خود استفاده کند، همواره در معرض خطر انحراف و تحریف آموزه های اصیل خود قرار دارد. تفسیر و تبیین تعالیم دینی بر اساس تفکر و اندیشه های فلسفی که یکسره زاییده تفکر انسان اند، چه بسا به معنای دل سپردن به فلسفه ای دنیوی تلقی شود که منشا انحراف و ابهام وحی الهی به عنوان تنها منبع فهم و آموزه های دینی، است. به هر حال احتمال وجود چنین خطری، تامل و تفکر در باب ربط و نسبت میان الهیات و فلسفه و در حقیقت این پرسش که «چگونه فلسفه می تواند به الهیات شکل دهد؟» ضروری می کند.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

جان مک کواری

مترجم

مهدی دشت بزرگی

محل نشر

قم

ناشر

ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

356

فیپا

کواری، جان مک، الهیات اگزیستانسیالیستی (مقایسه هیدگر و بولتمان)، مترجم مهدی دشت بزرگی، قم، انتشارات بوستان کتاب قم، سال 1382، 356 صفحه.