ثبـت سفارش “ال‍هیات‌ ن‍ج‍ات‌” به سبد شما افزوده شد.
الال‍هیات‌ م‍ن‌ ال‍ش‍ف‍اء

الال‍هیات‌ م‍ن‌ ال‍ش‍ف‍اء

28,000 تومان

توضیحات محصول

م‍ع ‌ت‍ع‍لیق‍ات‌ ص‍درال‍م‍ت‍ال‍هین‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راهیم‌ ص‍درال‍دین‌ ال‍شیرازی‌

اطلاعات بیشتر

نویسنده

اب‍و ع‍لی سینا (حسین بن عبد الله ابن سینا)

ناشر

بیدار

تعداد صفحه

567

فیپا

سین‍ا، اب‍و ع‍لی، الال‍هیات‌ م‍ن‌ ال‍ش‍ف‍اء، م‍ع ‌ت‍ع‍لیق‍ات‌ ص‍درال‍م‍ت‍ال‍هین‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راهیم‌ ص‍درال‍دین‌ ال‍شیرازی‌، بی‌ ج‍ا، بی‌ ت‍ا، ۵۶۷ صفحه.