الال‍هیات‌ م‍ن‌ ال‍ش‍ف‍اء

الال‍هیات‌ م‍ن‌ ال‍ش‍ف‍اء

38,000 تومان

Product Description

م‍ع ‌ت‍ع‍لیق‍ات‌ ص‍درال‍م‍ت‍ال‍هین‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راهیم‌ ص‍درال‍دین‌ ال‍شیرازی‌

نویسنده

اب‍و ع‍لی سینا (حسین بن عبد الله ابن سینا)

ناشر

بیدار

تعداد صفحه

567

فیپا

سین‍ا، اب‍و ع‍لی، الال‍هیات‌ م‍ن‌ ال‍ش‍ف‍اء، م‍ع ‌ت‍ع‍لیق‍ات‌ ص‍درال‍م‍ت‍ال‍هین‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راهیم‌ ص‍درال‍دین‌ ال‍شیرازی‌، بی‌ ج‍ا، بی‌ ت‍ا، ۵۶۷ صفحه.