اصول کافی2

اصول کافی

114,000 تومان

Product Description

كتاب اصول كافی اثر محمد بن یعقوب کلینی رازی يكي از كتب چهارگانۀ معتبر مذهب شيعۀ اثنی عشری است كه در مدت 20 سال گردآوری شد و موضوع كتاب، حديث است و در سه بخش اصول كافی، شامل روايات اعتقادی، فروع كافی، حاوي روايات فقهی و روضۀ كافی، شامل احاديث متفرقه است.
در جلد اول این مجموعه، حسین استاد ولی ابتدا ما را با اصول کافی آشنا می کند و زندگی نامۀ مرحوم کلینی را بیان می دارد. سپس سه کتاب عقل و جهل، فضل علم و توحید را آورده است. در جلد دوم، کتاب حجت (از باب اول الی 81) آمده و ادامۀ آن (از باب 82 الی 130) در جلد سوم موجود است. در جلد چهارم، بخشی از کتاب ایمان و کفر آمده است و در جلد پنجم، ادامه کتاب ایمان و کفر، کتاب دعا و کتاب آداب معاشرت آمده است.

نویسنده

محمد بن یعقوب کلینی رازی

مترجم

حسین استاد ولی

محل نشر

قم

ناشر

دارالفکر

تاریخ نشر

1397

تعداد جلد

5

تعداد صفحه

2616

فیپا

کلینی رازی، محمد بن یعقوب، ترجمۀ حسین استاد ولی، قم، دارالفکر، 1397، 5 جلد، 2616 صفحه.