اسرار نامه عطار

اسرار نامه عطار

39,000 تومان

Product Description

book-preview

 

اسرار نامه که حاصل تجربیات عرفانی است در جزئیات نگاه به مسئله توحید و نوع تمثیل ها و شیوه بیان دقایق توحید، اسلوب ویژه خود را دارد. از منظر هنر شاعری، اسلوب عطار دلپذیرتر از حکیم سنایی است و در عرصه عرفانی، بلا منازع و بی همتاست.

نویسنده

محمد بن ابراهیم عطار به ویراستاری محمد رضا شفیعی کدکنی

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

1394

تعداد صفحه

602

تعداد چاپ

هفتم

فیپا

عطار، محمد بن ابراهیم، اسرار نامه عطار، به ویراستاری محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن، چاپ هفتم ۱۳۹۴، ۶۰۲ صفحه.