اسئله‌ نجم ‌الدین‌ الکاتبی‌ عن‌ المعالم‌ لفخرالدین‌ الرازی‌ مع‌ تعالیق‌ عزالدوله‌ ابن‌ کمونه2

اسئله‌ نجم ‌الدین‌ الکاتبی‌ عن‌ المعالم‌ لفخرالدین‌ الرازی‌ مع‌ تعالیق‌ عزالدوله‌ ابن‌ کمونه

38,000 تومان

نویسنده

رضا پورجوادی، تحقیق‌ و مقدمه‌ زابینه‌ اشمیتکه‌

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه‌ پژوهشی‌ حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، موسسه‌ مطالعات‌ اسلامی‌ دانشگاه‌ آزاد برلین‌-آلمان‌

تاریخ نشر

1386

تعداد صفحه

353

فیپا

پورجوادی، رضا، اسئله‌ نجم ‌الدین‌ الکاتبی‌ عن‌ المعالم‌ لفخرالدین‌ الرازی‌ مع‌ تعالیق‌ عزالدوله‌ ابن‌ کمونه، تحقیق‌ و مقدمه‌ زابینه‌ اشمیتکه‌، تهران‌، موسسه‌ پژوهشی‌ حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، موسسه‌ مطال