اخلاقیات (مفاهیم اخلاقی در ادبیات فارسی)

اخلاقیات‌ مفاهیم‌ اخلاقی‌ در ادبیات‌ فارسی‌

78,000 تومان

Product Description

book-preview

 

از سده‌ سوم‌ تا سده‌ هفتم‌ هجری‌
در متون فارسی مورد نظر، انسان با اخلاق انسانی هشیار است. انسان بی اخلاق در غفلت به سر می برد، همه چیز او را غافلگیر می کند و در تنگنا می گذارد. کلام اخلاقی فارسی تکیه بر ” عقل ” دارد: عقلی که نه تنها یک فضیلت فکری است بلکه سنجشی است که در راه آینده به گذشته نظر دارد و در حال، نوعی رندی و مهارت است که با موقعیت ها و روابط انسانی به بازی می پردازد. قسمت اساسی اخلاقیات فارسی تا سده هفتم (سیزدهم میلادی) به صورت پند و اندرز است، این گونه اخلاق راهنماست، مشوّق است و کوشش در متقاعد کردن دارد، اما هرگز به تلخی نمی گراید و در تنگنا نمی گذارد.

نویسنده

شارل‌ – هانری‌ دو فوشه‌ کور

مترجم

محمد علی‌ امیر معزی‌

محل نشر

تهران

ناشر

مرکز نشر دانشگاهی‌ و انجمن‌ ایرانشناسی‌ فرانسه‌ در ایران‌

تاریخ نشر

1377

تعداد صفحه

627

فیپا

شارل‌ – هانری‌ دو فوشه‌ کور، اخلاقیات‌ مفاهیم‌ اخلاقی‌ در ادبیات‌ فارسی‌ از سده‌ سوم‌ تا سده‌ هفتم‌ هجری‌، ترجمه‌ محمد علی‌ امیر معزی‌، تهران‌، مرکز نشر دانشگاهی‌ و انجمن‌ ایرانشناسی‌ فرانسه‌ در ایران