اح‍ک‍ام‌، آداب‌، ح‍ق‍وق‌ و م‍س‍ئ‍ولیت ه‍ا

اح‍ک‍ام‌، آداب‌، ح‍ق‍وق‌ و م‍س‍ئ‍ولیت ه‍ا

58,000 تومان

Product Description

book-preview

 

فضای عطرآگین ایمانی و معنوی خانواده مسلمان برپایه ایمان به خداوند و دنیای پس از مرگ استوار است. عرصه تلاش و تکاپوی اعضای آن برای گسترش دامنه آرامش، اطمینان، محبت و پرهیز از اضطراب، تشنج، فروپاشی و دیگر ناهنجاری های و همه عواملی که زمینه ناراحتی و نگرانی را  فراهم می نمایند از میان بر می دارند و همه نیازهای بهداشتی، مادی و معنوی را در دسترس قرار می دهند؛ زیرا تلاوت و تدبر در قرآن، طناب نجات غرق شدگان، آرامش بخش دلهای هراسان و پنجره امید به روی غمناکان است، مدام خود را تقویت می نمایند و به وظایف و عبادتهای دینی مانند: نماز، روزه، زکات و امر به معروف و نهی از منکر عمل می کنند.

نویسنده

وه‍ب‍ه زحیلی

مترجم

ع‍ب‍دال‍ع‍زیز س‍لیمی

محل نشر

تهران

ناشر

اح‍س‍ان‌

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

428

فیپا

زحیلی، وه‍ب‍ه، اح‍ک‍ام‌، آداب‌، ح‍ق‍وق‌ و م‍س‍ئ‍ولیت‍ه‍ا: ف‍ق‍ه‌ خ‍ان‍واده‌ در ج‍ه‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍د ال‍ع‍زیز س‍لیمی، ت‍ه‍ران، ن‍ش‍ر اح‍س‍ان‌، ۱۳۸۲، 428 صفحه.