آنسوی حرف و صوت گزیده اسرار التوحید

آن سوی حرف و صوت: گزیده اسرار التوحید در مقامات ابوسعید ابوالخیر

18,000 تومان

Product Description

book-preview

 

این کتاب گزارش رفتار و گفتار ابوسعیدابوالخیر (۳۵۷-۴۴۰ ه ق) عارف روشن ضمیر و برجسته ایرانی است که در قرن ششم به نثری شیوا و درخشان نگارش یافته و در مجموع یکی از شاهکارهای درجه اول زبان و ادبیات فارسی است. در جمع آوری این گزیده سعی بر آن بوده است که بخشهای غیر ضروری و یا بسیار تخصص کتاب به کنار نهاده شود تا خوانندگان جوان بتوانند با احوال و اقوال بوسعید و نثر شیرین و طبیعی کتاب انس و الفت حاصل کنند.

نویسنده

محمد رضا شفیعی کدکنی

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

۱۳۹۵

تعداد صفحه

344

تعداد چاپ

چهارم

فیپا

شفیعی کدکنی، محمد رضا، آن سوی حرف و صوت: گزیده اسرار التوحید در مقامات ابوسعید ابوالخیر، تهران، سخن، چاپ چهارم ۱۳۹۵، ۳۴۴ صفحه.