مدینه مسالمه، فاضله یا جاهله؟

درنگی بر نمونه‌ای از فارابی پژوهی معاصر

نویسنده: امیرحسین امامی کوپایی
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره 23، زمستان 1399

نویسنده در مقاله حاضر می‌کوشد، با بررسی مقاله‌ای از محمد حسین جمشیدی در باب مقولۀ صلح در نظر فارابی، به جایگاه “مدینۀ مسالمه” (رژیم صلح طلب) در اندیشۀ سیاسی فارابی بپردازد. او نشان می‌دهد که تلقی جمشیدی از نظریۀ فارابی خطاست و فارابی مدینۀ مسالمه را در برابر “مدینۀ فاضله” به کار می‌برد. نگارنده امید دارد با ترویج نگارش ارزیابی­‌های انتقادی نسبت به پژوهش­های دانشگاهی، به تدریج، شاهد رشد شاخصه­‌های علمی باشیم و فرهنگ نقد‌پذیری را در دانش‌پژوهان ارج نهیم.

فیپا:
امامی، امیر حسین، مدینه مسالمه، فاضله یا جاهله؟، درنگی بر نمونه ای از فارابی پژوهی معاصر، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره 23، زمستان 1399، صفحه 7-22.

دیدگاهتان را بنویسید

این جا یک سایت کتاب فروشی نیست.

هدف اول و غیر انتفاعی ما معرفی بهترین ها در میان انبوه آثار است.
در عین حال امکان خرید هم دارید.

در حال بارگذاری
تمام حقوق برای وب سايت آثار برتر محفوظ است. © 1387 - ۱۳۹۹
پياده سازی قالب توسط شرکت پرتونگار